Coaching

Wat is coaching?

Coaching is iemand op een prettige en comfortabele manier mee nemen
van de plek waar iemand nu is, naar een plek waar iemand wil zijn.

Het coachen bij SPRING! is vooral gericht op het verhaal tussen de regels. 
Wat kun je wel? Wat zijn jouw eigen echte kwaliteiten? Van welke ervaringen kun je gebruik maken en van welke aangeleerde, in het verleden reddende, trucjes hoef je geen gebruik meer te maken. 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding.
Hoe zou jij het willen? Welke keuze zou jij willen maken? Welk doel heb je voor ogen?
Er worden dus geen antwoorden gegeven, maar je wordt geholpen bij het vinden van antwoorden die passen bij de vragen.
Je gaat daarom meestal niet naar huis met pasklare oplossingen, maar met oplossingsrichtingen waarmee je aan de slag kunt gaan.
Het is leren ontdekken, op weg gaan en een motivatie op gang brengen om te gaan veranderen. Je gaat een proces in.

De ervaringen die daarmee worden opgedaan bespreken we vervolgens weer tijdens een volgende coaching sessie: wat werkte wel en wat pakte niet goed uit? Wat heeft bijgedragen aan wat werkte en wat maakte dat andere mogelijke oplossingen niet goed werkten? Wat zou je helpen om wat goed werkte vol te blijven houden? Wat kun je net even anders doen waardoor het realiseren van je ontwikkeldoel mogelijk dichterbij komt? Wat ga je voor de volgende sessie uitproberen? Wat wil je in de komende weken proberen te realiseren?

Provocatief coachen

Soms wordt er gebruikt gemaakt van provocatief coachen.
Er wordt vanuit gegaan “dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem
vooruit wilt helpen”.
Ook humor en lachen over je problemen kan een prima middel zijn.
Zijwegen kunnen naar de kern leiden en je bent vaak veerkrachtiger dan je denkt!

Wat betekent dit nu voor jou?

Zie je voor jezelf ruimte voor verandering, verdieping?
De begeleiding van SPRING! richt zich op jouw leerbehoefte en jouw ontwikkeling.
Hierbij kunnen we zowel aandacht besteden aan persoonlijke groei als
aan belemmeringen in het functioneren.
Coaching helpt je om je eigen ontwikkeling actief ter hand te nemen.

Werkwijze

Er worden verschillende coaching technieken ingezet die bij jou en de situatie passen.
Désirée Brugmans heeft diverse coach-opleidingen en workshops gevolgd,
waardoor ze gaande weg het traject de uitdaging aan gaat dat de gecoachte
verrast wordt door eigen ontdekkingen van kwaliteiten, talenten en Eigen Waarde.
Er wordt veel gebruik gemaakt van visuele ondersteuning en coaching spellen.

Tussentijdse ondersteuning per telefoon en e-mail maakt onderdeel uit van het traject. 

Kosten

Na een vrijblijvend intakegesprek kan er worden bepaald wat er voor traject nodig kan zijn.
Daarna zal er een prijsopgave volgen.
Informeer bij de werkgever naar mogelijkheden.

Voor meer informatie:

info@coaching-spring.nl                          tel.  06 403 190 25 (Désirée Brugmans)