KIES VOOR MIJ!

Individuele begeleiding op maat

KIES voor MIJ! kan ingezet worden bij:

  • Kinderen die na een echtscheiding behoefte hebben aan een neutrale plek waar zij hun verhaal kunnen doen en waarin ze 1:1 gecoacht worden
  • Kinderen die naar aanleiding van een echtscheiding klachten ontwikkelen
  • Kinderen die na een echtscheiding een steuntje in de rug kunnen gebruiken om de verandering te verwerken
  • Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen samen KIES voor MIJ! gaan doen. Er wordt dan ook gekeken naar wat zij in het gezinssysteem nodig hebben. De keuze voor een Kiesgroep of een individueel traject kan dan eerst met de Kiescoach overlegd worden.

Kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES-groep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname, kunnen bij KIES voor Mij! hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt. Het traject is op maat en kan desgewenst ook in kleine groepsvorm plaatshebben.

Inhoud

“KIES voor mij” is een programma op individuele basis om kinderen steun te bieden tijdens en na een scheiding. Het kind krijgt hulp d.m.v. gesprekken, spel en creatieve werkvormen toegespitst op de persoonlijke situatie en behoefte.
Het verschil met deelname aan de Kiesgroep is dat er m
et ouders ook wordt besproken hoe ze een steun en hulpbron kunnen zijn voor hun kind.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek.
Kinderen en jongeren kunnen hun eigen belevenissen, opvattingen, gevoelens en gedachten, zorgen en fijne dingen in en via dit werkboek verwoorden en uiten. Het werkboek kan dienen als hun scheidingsdagboek of verwerkingsboek of als handreiking voor gesprek met hun ouders.
Het boek bevat achterin informatie voor ouders. 

TIP:
Laat de kinderen zelf kiezen of en wanneer ze de inhoud van het werkboek willen delen met hun ouder(s).

Voor meer informatie of kosten:

Plan een gratis gesprek 

Of bel: 06 403 190 25 (Désirée Brugmans)