Studiebegeleiding

“Hij doet gewoon zijn huiswerk niet. Wat we ook zeggen, …..
Gaat wel naar boven, maar ook daar voert hij niets uit.
En als we er wat van zeggen, hebben we gelijk een huis vol herrie.”

studiebegeleiding

Is dit herkenbaar ?
Weet je dat het er wel in zit bij jou of bij uw kind, maar dat het er niet uit komt?
Mogelijke problemen: concentratie, motivatie, zelfstandigheid en problemen
met plannen of………

Het kan ook zijn dat u te maken heeft met een beelddenkende jongere.
Op school wordt de leerstof minder visueel aangeboden naarmate de jongeren ouder worden. Bovendien vermeerdert de hoeveelheid leerstof wat maakt dat het steeds moeilijker wordt om deze leerstof te verwerken.

Het kan voor de jongeren goed werken om te studeren aan de hand van een mindmap of schematisch met plaatjes en pijlen, zodat de verbanden tussen verschillende leerstofonderdelen gelegd kunnen worden.
Deze werkwijze en/of andere praktische handvatten worden ook ingezet tijdens de studiebegeleiding. 

Daarnaast wordt er ook altijd gekeken aan de hand van prikkelende vragen naar wat er nog meer nodig is.
Is het alleen maar het schoolwerk dat niet lekker loopt of is er meer aan de hand?

Aanpak

  • waar schort het volgens de leerling zelf aan?
  • wil de leerling zelf veranderingen tot stand brengen?
  • welke stappen gaan dan we samen maken op weg naar weer succeservaringen? 
  • wie of wat hebben we daarbij nodig?
  • en daarna…. doorzetten en volhouden! Je kunt het!

Contact

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek? 
Neem dan contact op met: info@coaching-spring.nl
Of bel direct met: 06 403 190 25