Gedragsproblemen in de klas

Reactie van een deelnemer:
“Geweldig om de groepsdynamiek te zien veranderen, doordat ik vanuit kwaliteiten naar de leerlingen ben gaan kijken en niet meer vanuit probleemgedrag.”

Gedragsproblemen in de klas:
een last of een uitdaging?

Een aantal leerlingen doen niet wat jij als leerkracht graag wilt.
De verschijningsvormen van “gedragsproblemen”, zijn even divers als dat er kinderen zijn. Iedere leerkracht/docent kent zijn eigen voorbeelden.

Hoe kun je tegen gedrags- en leerproblemen kijken?

Wat is daarbij jouw leerkrachtgedrag?


Leer om te zien wat jij kunt doen om je lesplezier te behouden en je lesdoelen te kunnen bereiken.

Zie waar kansen en mogelijkheden liggen om uit alle leerlingen het beste te halen!

 

 

Programma:

Aan bod komen de volgende onderwerpen:  

  • Wat zijn de meest voorkomende gedrags- en leerproblematieken in het onderwijs?  De do’s en don’ts in een klassensituatie.
  • Praktisch werken: gedragsproblemen in kaart brengen.
    Wat is jouw leerkracht/docentengedrag? Wat gaat er goed en wat kan er beter?
  • Interventietechnieken om ongewenst gedrag te laten afnemen
  • Straffen of belonen?
  • Casussen vanuit deelnemers door inzet van rollenspel, gesprekstechnieken, intervisie en humor
  • Mogelijke andere invalshoeken n.a.v. inschrijving, vragen en casussen van deelnemers

Materialen

  • Een reader die gedurende de training op maat wordt aangepast vanuit de zaken die in de training nog extra aan bod komen.
  • Er zal een handelswijzer worden uitgedeeld met daarin de meest voorkomende leer- en gedragsproblematieken en handelingsadviezen voor in de klas.

Voor wie?

Leerkrachten en docenten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, onderwijscoaches en iedereen die vanuit de onderwijspraktijk te maken heeft met “uitdagende” leerlingen. 

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit twee dagdelen interactief.
In het derde dagdeel wordt gewerkt vanuit casussen uit de eigen praktijk van de deelnemer. Dit gebeurt aan de hand van rollenspel en praktische werkmaterialen.

Praktisch

Wat:
De training kan gevolgd worden in een groep van 4 tot 8 personen.

Wanneer:
Voor PO:

Diverse mogelijkheden. Informeer en Mail

Voor VO:
Diverse mogelijkheden. Informeer en Mail

Je ontvangt een certificaat dat gebruikt kan worden voor het bekwaamheidsdossier.

Voor meer informatie of aanmelding:

Plan een gratis gesprek 

Of bel: 06 403 190 25  (Désirée Brugmans)