Train de Trainer

Reactie van een deelnemer:
“Ik heb ook veel geleerd over het omgaan met mijn eigen emoties en het praten hierover. Een luisterende houding aannemen en niet meteen in oplossingen willen denken.”

Faalangstreductietraining

In de training “Train de Trainer Faalangstreductietraining (FART)”  wordt samen met een ervaren trainer aandacht besteed aan het werken met trainershandleiding en werkboek van voorbereiding tot evaluatie voor een faalangstreductietraining.
Er  komen verschillende werkvormen aan de orde, zodat zelf ook wordt ervaren wat het effect is van de manieren waarop je kennis kunt overbrengen en leerlingen kan helpen in het leren opkomen voor zichzelf, zich presenteren en omgaan met emoties en gevoelens.

Voor wie?

Leerkrachten en docenten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, onderwijscoaches en iedereen die vanuit de onderwijspraktijk te maken heeft met leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal- en emotioneel gebied. 

Wat levert het je op?

Na het volgen van de training weet, begrijp en kun je als trainer:

  • een stimulerende training neerzetten
  • de stof op een pedagogische didactisch verantwoorde manier brengen vanuit een actieve luisterhouding
  • aansluiten op de doelgroep en contact maken in plaats van eenrichtingsverkeer
  • de interactie opzoeken en casussen goed begeleiden
  • verschillende werkvormen inzetten
  • omgaan met (kritische) vragen en doorverwijzen indien nodig.

Docenten kunnen na drie bijeenkomsten zelfstandig een faalangstreductietraining (FAR) aanbieden aan een groep van maximaal 8 leerlingen.

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit twee dagdelen interactief.
In het derde dagdeel wordt gewerkt aan de hand van rollenspel vanuit casussen en de inzet van praktische werkmaterialen.

Praktisch:

Wat:
De training kan gevolgd worden in een groep van maximaal 12 deelnemers. 

Wanneer:

Voor PO:
Diverse mogelijkheden. Informeer en  → Mail

Voor VO:
Diverse mogelijkheden. Informeer en → Mail

Je ontvangt een certificaat dat gebruikt kan worden voor het bekwaamheidsdossier.

Voor meer informatie of aanmelding:

→ Plan een gratis gesprek 

Of bel: 06 403 190 25  (Désirée Brugmans)