Oudergesprek voeren

Hoe voer je een oudergesprek?

Ouders lijken steeds makkelijker de school binnen te lopen. Soms stellen ze kritische vragen. Soms willen ze emotionele reacties kwijt.
Elke docent gaat anders met deze veranderende ouderbetrokkenheid om.

Oudergesprek

De ene docent is heel open, terwijl een ander juist heel verdedigend te werk gaat of terstond naar oplossingen gaat zoeken.
Een aantal gedragslijnen kan ervoor zorgen dat niet ieder voor zich hoeft te bepalen wat de meest wenselijke reactie is.

Voor wie?

Voor iedereen die professioneel willen leren communiceren met ouders.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie is onze ouder?
  Voordat je gesprekken met een ouder aangaat, kun je dan al een richting bepalen hoe het gesprek kan verlopen.
 • Wat betekent dit beeld voor een docent en als schoolteam?
  Als teamleden/leerkrachten zich bewust zijn van het ouderprofiel dan is het duidelijk hebben van een leerkrachtprofiel ook van belang.
 • Betrokkenheid
  Wat zijn de verwachtingen van de teamleden/leerkracht ten aanzien van de wederzijdse betrokkenheid? Waarin verschilt dit van de verwachtingen van ouders?
 • Bewustwording van de eigen ‘mentale processen’
  Het zou zomaar kunnen dat je een docent/leerkracht bent die zich – bewust of onbewust – ergert aan mensen die passief zijn, juist omdat je zelf heel daadkrachtig bent.
  Wat gebeurt er dan als er een hele passieve ouder voor je zit?
  Als je je bewust bent van je ‘allergieën’ dan hoeft dit de communicatie met die ouder niet te beïnvloeden. Ben jij je daar minder bewust van, dan kan dit het gesprek verstoren.
 • Hoe krijg je jouw ‘allergieën’ op een rijtje?
 • De structuur van het gesprek
  In welke fasen loopt het gesprek?
  Gespreksniveaus.
 • Valkuilen

Wat levert het op?

Na de workshop kun je een oudergesprek goed voorbereiden aan de hand van fasen. Ouders zullen verrast zijn door je betrokkenheid, professionaliteit en voelen zich serieus genomen waardoor het gesprek op een prettige manier doelgericht gevoerd wordt

Tijdsinvestering

De workshop duurt 2,5 uur.
Dit kan op individuele basis of in een groep.

Mogelijkheid

SPRING! verzorgt graag een thema-ouderavond of een workshop bij u op school hierover.

Voor meer informatie en kosten:

Mail of bel : 

→ info@coaching-spring.nl  

→ 06 403 190 25 (Désirée Brugmans)