Long covid

Long Covid problemen.
En wat nu? 

Corona (Covid 19) is niet zomaar “een griepje”.
Wanneer je flink ziek geweest bent door het Coronavirus of nog herstellende dan weet je daar alles van.
Best veel mensen hebben mentale klachten na corona. Je voelt misschien frustratie of verdriet omdat je leven er ineens anders uitziet. Of je hebt door de ziekte last van stress, eenzaamheid, somberheid of angst. Het kan lastig zijn om daarmee om te gaan. Besef dat de mentale klachten die je hebt een normale reactie zijn op een moeilijke situatie. Hoe kun je leren om op een andere manier te gaan denken?

Herkenbaar?

  • Je hebt last van een slechte concentratie, frustratie en stress.
  • Je hebt veel last van de prikkels om je heen en weet niet goed hoe grenzen aan te herkennen en aan te geven.
  • Je bent snel moe omdat je het lastig vind je energie te verdelen.
  • Je lijf werkt anders en je vindt dat moeilijk en lastig te herkennen.
  • Je hebt veel moeite met hoe je er nu bij zit.
  • Je wilt weer aan het werk maar het lukt niet door je klachten.

Dan is het tijd om daar nu wat aan te gaan doen!

Goede balans tussen stress en energie

Wat zijn de dingen die energie kosten en geven? Hoe verdeel je die energie? De coaching bij Spring! richt zich op de onbewuste patronen waarin je denkt, voelt en handelt met als doel patronen en overtuigingen te doorbreken. Hierdoor ontstaan er inzichten in de effecten van je eigen gedrag en waarom je bent vastgelopen. Daardoor kun je loskomen van patronen, vooroordelen en beperkende overtuigingen en jouw kwaliteiten weer gaan ontwikkelen.

Terug naar de werkvloer

Spring! stimuleert en helpt werknemers bij het zelf oplossen van de problemen door te laten inzien wat nog wèl kan. Vrijwel alle mensen die langdurig ziek zijn willen graag blijven werken. Werk dat bij iemand past, draagt ook bij aan de mentale gezondheid. Soms kan het lastig zijn direct terug te gaan naar het (werk)niveau van vóór de infectie. Leer het stuk accepteren dat het dan voor nu even is zoals het is! 
We gaan onderzoeken wat haalbaar is bij werktaken, werktijden, werkwijze en de werkplek. Je wordt begeleidt bij het geleidelijk en voorspoedig  hervatten van werkzaamheden.  

Aanpak

We gaan kijken waar jouw behoeftes liggen. Door het stellen van diepere vragen kom je tot overdenkingen en inzichten in jezelf.

Stap 1:
de focus ligt op het hervinden van een goede balans tussen de dagelijkse activiteiten in de privé-situatie
Stap 2:
uitbreiding van werkactiviteiten in kleine stapjes. Terugvalmomenten worden begeleid en ook het stuk accepteren dat het soms even is zoals het is!
Stap 3:
geleidelijk weer toewerken naar normaal functioneren op alle levensdomeinen, met werk als doel. Hierin worden taken en uren zorgvuldig opgebouwd.

Je leert jezelf beter en anders kennen en zoekt verder naar de weg van herstel. De coach ondersteunt, in nauwe samenspraak met werkgever en werknemer, bij het vinden en behouden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid

Krijg weer grip op je leven en je werk.
Ga je beter en prettiger voelen.

“Je bent pas op de goede weg als je aan het eind van de dag het gevoel hebt dat je nog meer had kunnen doen. Met andere woorden: nog wat energie over hebt.” 


Helpende hand nodig?
→ Plan een gratis intakegesprek in 

→ Of bel: 06 403 190 25 (Désirée Brugmans)