Tarieven

“Betrokkenheid gaat verder dan tevredenheid”

Oriënterend intakegesprek

Een eerste, oriënterend gesprek van maximaal 45 minuten is kosteloos en vrijblijvend.
Doel van dit gesprek is met elkaar kennis te maken en de hulpvraag duidelijk te krijgen. 
Voor een coachtraject is het belangrijk dat er een klik en vertrouwen is voor een samenwerking.

Tarieven

Is er een Ja van beide kanten, dan wordt er een plan gemaakt en een passende offerte.

Voor particulieren

We kunnen natuurlijk allemaal ons geld maar één keer uitgeven.
Gun het jezelf om in je eigen welzijn en gezondheid te investeren, zodat jij weer lekker(der) in je vel zit en weer (meer) kunt genieten van je dagelijkse leven!

Ben je werkzaam bij een bedrijf?
Informeer of je werkgever financieel wil bijdragen aan het coachtraject.

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Zakelijke coaching

Vind jij het het belangrijk als werkgever dat je werknemers lekker in hun vel zitten? Of zijn er werknemers die langdurig ziek thuis zijn die je wil ondersteunen in hun herstel? Of gun je het jouw werknemers dat ze op een andere manier met zichzelf aan de slag kunnen gaan?
Neem gerust vrijblijvend contact op, om de mogelijkheden en tarieven te bespreken. 

Mail: info@coaching-spring.nl
Of bel: 
06 403 10 25
(Désirée Brugmans)

Waag de sprong met Spring!

Vergoeding coaching 

Zorgverzekeraars

Coaching wordt door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed.
Neem contact op met je zorgverzekering. Mogelijk wordt coaching toch (deels) vergoed door het in de aanvullende zorgverzekering onder counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen weg te zetten.

Particulieren

Bij de belastingdienst  kun je als particulier de kosten als scholingskosten laten aftrekken. Belangrijk is dan wel dat de coaching een ‘leertraject’ is, gericht op je (toekomstig) beroep of het op peil houden of verbeteren van je kennis en vaardigheden om je positie te behouden of om hogerop te komen.

Werkgevers

Werkgevers vergoeden steeds vaker de kosten van coaching of deelname aan workshops, als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket. Dit kan dan vaak vanuit het opleidingsbudget of beperking ziekteverzuim. Vraag uw werkgever hier naar.

Ga in gesprek met je werkgever, leidinggevende of HR manager.
Hij/zij heeft een budget voor scholing. Vaak zijn de kosten van een training of cursus hoger dan die van coaching. Daarnaast wordt coaching over het algemeen als effectiever dan een training/cursus ervaren.
De werkgever heeft ook de plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de Psychosociale arbeidsbelasting. Onderzoek wat er beschreven staat en geregeld is in de organisatie waarin je werkt en ga in gesprek met je leidinggevende, vertrouwenspersoon of iemand van HRM en maak je behoefte aan ondersteuning bekend.

Ondernemers

Voor ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.
Neem hiervoor contact op met je accountant of boekhouder.

Burn-out preventie

Neem contact op met de bedrijfsarts in het kader van burn-out preventie.
Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan is het waarschijnlijk mogelijk om een coachingstraject vergoed te krijgen als dat gericht is op re-integratie.

Heb je een uitkering?

Informeer bij jouw e-coach van het UWV of je in aanmerking komt voor een Persoonlijk Re-integratie budget of Individuele Re-integratie Overeenkomst. Hieruit kunnen vaak de kosten voor coaching worden betaald.
In het kader van herstel en re-integratie is het mogelijk om gebruik te maken van een budget. Hiervoor moet dan een Individuele Re-integratie Overeenkomst gesloten worden. Als je ziek thuis zit, moet er in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter) een plan opgesteld worden (UWV i.s.m. je werkgever) om weer te re-integreren. Coachingstrajecten kunnen in dit plan worden opgenomen en daarmee worden ze vergoed.
Kijk op http://www.uwv.nl/particulieren/
Kies de opties “particulieren”en dan “re-integratie”.

PGB

Coaching kan soms ook betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).
Neem contact op met het zorgloket van je gemeente of dit in jouw situatie van toepassing is.

Minimum inkomens

Voor particulieren en ondernemers met een minimum inkomen, is overleg over het tarief of betalingsregeling mogelijk.