Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen

Niet iedereen is hetzelfde. De een ervaart sneller stress dan de ander. Hoe gaat iemand om met de stress die op hem en haar afkomt? Wanneer is het teveel en wat dan? Hoe kun je verzuim voorkomen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat medewerkers met de juiste werk-privébalans beter presteren en minder vaak ziek zijn. 

“Vinger aan de pols houden” kan voorkomen dat iemand ziek wordt.

Op tijd signaleren voorkomt maandenlange uitval, hoge verzuimkosten, met soms zelfs vertrek. Niet alleen vanuit kostenoogpunt bekeken, maar ook vanuit het hart voor en behoud van goed personeel, biedt Spring! een preventieprogramma. 

Preventie aan de voorkant betekent besparing aan de achterkant.

Wat biedt Spring!

Een goed gesprek tijdens een (vast) spreekuur op de werklocatie of in het groen in de praktijk van Spring! Het aanbod is er op gericht om juist te schakelen voordat mensen zich ziek gaan melden.

Op eigen initiatief en vanuit eigen motivatie krijgt de werknemer de mogelijkheid om in gesprek te gaan, laagdrempelig en vertrouwelijk of om zijn of haar hart te luchten.

De rol van de gesprekspartner is het bieden van een luisterend oor en vertrouwenspersoon zijn met coachende vaardigheden. Het gesprek kan veel verhelderen en mogelijk inzichten geven.
Vervolggesprekken of een aansluitend individueel coachtraject behoren daarna tot de mogelijkheden.

Preventie

Stress-signalen negeren of niet erkennen en alsmaar blijven doorgaan kan leiden tot een burn-out. Goed om dat op tijd te gaan herkennen en preventief aan te gaan pakken.

Overheid betaalt mee

Voor het onderwijs kan er een beroep worden gedaan op de gelden die beschikbaar zijn om de werkdruk aan te pakken.  

Voor meer informatie:

Plan hier een gratis gesprek in
dan wordt de koffie alvast gezet!