Aanbevelingen

Februari 2021
Tijdens mijn twee bezoeken aan de praktijk van Désirée voelde ik gehoord. Désirée nam de tijd om goed te luisteren, stelde vragen en kwam tot onderwerpen die er toe doen. Het bespreken van mijn kwaliteiten en valkuilen heeft mij inzichten gegeven waarmee ik verder kan in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb het ervaren als een steuntje in mijn rug dat ik even nodig had om me verder te kunnen ontwikkelen.
Lonneke van der Burght, masterpedagoog en leerkracht basisonderwijs

September 2020
Jij bent heel anders dan anderen waar ik al gesprekken mee heb gehad.
Jij denkt niet in wat ik mankeer en wat er met mij aan de hand is. Je geeft mij het gevoel dat ik niet alleen mijn diagnose ben. Het is fijn om met jou in doelen te denken die er voor zorgen dat ik kleine stapjes vooruit maak. Ik durf daarmee op mijzelf te vertrouwen dat het goed komt. Ik word daardoor minder bang dat ik terug val op waar ik vandaan ben gekomen.
Student, gediagnosticeerd met depressiviteit

Juni 2020
Werk en privé scheiden, dat is soms erg moeilijk! Ik merkte dat me dit niet meer goed lukte en ik voelde dat ik hier echt hulp bij nodig had.
Niet alleen voor mijn rust, maar ook om mijn plezier in het onderwijs te hervinden. Coaching bij Spring! Coaching & Training heeft mij hier ontzettend bij geholpen.
Het heeft) me doen leren om mijn kwaliteiten en valkuilen te ontdekken en te benoemen. Het heeft mij tools gegeven om mijn grenzen beter aan te durven geven.
Ook heb ik inzicht gekregen in mijn eigen gedrag, wat ik hier zelf aan kan veranderen en om de balans te vinden tussen werk en gezin. Coaching heeft mij vooral sterker gemaakt als persoon.
De coachpraktijk is een fijne plek, waar Desiree het gesprek voert vanuit de rust en tijd, die zij hiervoor neemt. Door handvatten, tips en adviezen te geven heeft ze mij als persoon laat groeien in mijn eigen ontwikkeling.
Monique van Grinsven, leerkracht basisonderwijs

Mei 2020
Ik wil je graag een compliment geven voor de manier waarop jij in gesprek gaat met onze studenten. Je vraagt goed door en weet op een goede manier bij het probleem te komen. De wijze waarop je daarna met ze in contact blijft, het proces bewaakt en het daarna vastlegt is erg helder beschreven en zorgt ervoor dat we een goed beeld krijgen van wat er wordt gedaan en ingezet.
Jessica Schepens, zorgcoördinator ROC Tilburg

Juli 2017
Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met Désirée precies op het moment dat het niet zo goed ging met mij. Ik voelde me niet thuis op mijn werk en wist eigenlijk ook niet wat ik dan wel wilde. Ik heb met Desiree afgesproken en voelde me meteen op mijn gemak. Daarna is Desiree bij mij thuis geweest en hebben we gekeken naar mijn kwaliteiten. Een heel intensief gesprek wat mij kracht en helderheid gegeven heeft in mijn zoektocht naar de toekomst. Inmiddels heb ik vandaag afscheid genomen van mijn oude baan en start in in augustus met een nieuwe uitdaging. Ik ben blij met het resultaat en weet zeker dat ik dit zonder de gesprekken met Desiree nooit bereikt had.
Marleen van Gerven, leerkracht basisonderwijs

Mei 2017
Ik heb Désirée enkele jaren geleden leren kennen in de functie van ambulant begeleider. Als zorgcoördinator heb ik veel met haar samengewerkt.
Désirée werkt vanuit het belang van het kind. Ze heeft veel kennis, is communicatief sterk en kijkt vooruit: wat is er nodig om het doel te behalen?
Ik heb van haar geleerd om zonder oordelen in een gesprek te staan en in te spelen op de behoeften van leerlingen zonder dat ik de oplossing aandraag.
Ik heb altijd prettig met haar samengewerkt!
Marlou Blaas, zorgcoördinator Cobbenhagenlyceum 

Februari 2017
Dank je wel dat je het mij hebt aangedurfd!
Na sessies met psychologen was ik bang dat niemand mij meer wilde en kon helpen.
Je hebt mij echt figuurlijk een schop onder mijn kont gegeven en mij zo uit mijn slachtofferrol gehaald. Ik voel mij weer mens!
Man, 45 jaar

Februari 2017
Na een half jaar begeleiding mailt een mentor een update:
En even for the record; het gaat nog steeds goed met M. 

Geen onvoldoendes, goed in zijn vel, collega’s die enthousiast zijn over zijn werkhouding en cijfers, moeder en thuiscoach die tevreden zijn en verschil zien met vorig jaar.
Dus lof voor jouw insteek denken en vinden wij.
Wederom bedankt daarom!
Mentor VWO 5

Januari 2017
Een jaar geleden heb ik een onzekere basisschoolleerling in haar kracht gezet om rekenen op school gewoon leuk en uitdagend te gaan vinden.
F. komt net thuis met het nieuws dat ze een B heeft voor haar rekencito.
Mede dankzij jouw hulp en thuis veel oefenen is het gelukt!
Mail van moeder

Juni 2016
Bedankje van een leerling:
Dank je wel voor het gesprek, omdat ik over mijn eigen grenzen mag gaan bij jou en dan durf te kijken wat er gebeurt.

Maart 2016
Ik heb Desiree leren kennen als een hele fijne collega. Naast het begeleiden van een deel van de zorgleerlingen heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het meer vorm geven van de zorgstructuur op het Cobbenhagenlyceum binnen passend onderwijs. Behalve haar vakkennis en sterk communicatieve vaardigheden heeft zij grote betrokkenheid laten zien voor de organisatie en voor de mensen waarmee ze samenwerkt. In de twee jaar die ze bij ons werkt voelt de school als “haar school”.
Desiree heeft een goed inlevingsvermogen in de wereld van de (zorg)leerling maar ook de kwaliteit om er boven te blijven staan en objectief te observeren. In de kennismaking met de leerling maakt ze veel gebruik van “papier en stiften” om met de leerling samen in beeld te brengen hoe de situatie is, waar de leerling tegen aan loopt, en hoe verder te gaan waarbij de leerling leert doelen te stellen. Naast goed te luisteren wordt het gesprek beeldend gemaakt zodat de leerling aan de hand van het papier rustig terug kan kijken en het gemakkelijker is voor de leerling om het, bijvoorbeeld met ouders of de mentor, te delen.
Op maat begeleidt ze de leerling en probeert vooral de kracht van de leerling zelf centraal te zetten zodat deze, zo snel mogelijk zelf verder kan of, wanneer dit lastig is voor een leerling, daar in verder te begeleiden.
Op een school is het natuurlijk van belang dat de betreffende actoren (docenten, mentoren, teamleiders) om input worden gevraagd en op de hoogte worden gehouden en met name welke handvatten zij krijgen in de begeleiding van de dagelijks lespraktijk. De kracht van Desiree om deze mensen te verbinden is erg sterk. Naast het borgen van informatie voor alle betrokkenen in het systeem heeft zij zoveel mogelijk mensen persoonlijk op de hoogte gebracht.
Tevens heeft Desiree een training opgezet waarbij kinderen die op school veel last ondervinden van  scheiding van hun ouders hun verhaal/gevoel kwijt kunnen en lotgenoten ontmoeten. Hierop zijn  zeer positieve reacties gekomen van zowel de leerlingen zelf, de begeleiders/docenten op school en de ouders. Het voegt iets toe wat er nog niet was en zal een vervolg krijgen op onze school.
Desiree is een zeer positieve, betrokken, intelligente, hardwerkende, communicatief sterke collega.
Henriëtte Damen, zorgcoördinator Cobbenhagenlyceum

Januari 2016
Doordat jij naar mij luisterde zonder een oordeel of adviezen te geven, heb ik een fijnere schooltijd gehad. Mijn thuissituatie was niet goed en dan is het fijn om warmte te ervaren als je naar school gaat.
een bijzonder gesprek met een oud-leerling als volwassene 

2015
De trainingen door Désirée heb ik als erg prettig en leerzaam ervaren. Het programma was toegespitst op mijn leerbehoefte en heel praktisch ingevuld. Désirée zorgt voor een map met daarin alle theorie en naslagwerk. Een map die je ook na de training er makkelijk bij pakt. Alle handreikingen, qua praktische materialen om mee te werken vond ik erg waardevol. Bij deze training had ik echt het gevoel dat ik weer met een stuk extra bagage aan de slag kon met mijn leerlingen!
Leerlingenbegeleidster Dilise Kuijpers, Carolus Borromeus College 

2014
Désirée is een  persoon met een hoge integriteit. Ze werkt erg goed met kinderen en behaalt goede resultaten. De kinderen houden van haar. Je kunt op haar vertrouwen en ze is een prettig mens om mee te werken. Een van haar bekwaamheden is het coachen van kinderen, maar ook volwassenen.
Kwaliteiten: grote resultaten, deskundig, hoge waardering

Ricki Amijs, schooldirectrice 

Een nieuwe lente; een nieuw geluid. Désirée vertegenwoordigt Spring! met veel enthousiasme, creativiteit, deskundigheid, doorzettingsvermogen en lef. Ze streeft naar echt contact met mensen; zet ze in beweging en laat ze ontdekken. Er gebeuren mooie dingen; het geeft mensen extra bagage om het leven kleurrijker te laten beleven. Samenwerken met Désirée: zaken worden van verrassende kanten extra belicht; ze ‘besmet’ je met enthousiasme. Haar krachten toont ze ook in de zomer, herfst en winter.”
A3-Trainingsbureau

“Lekker, leuke en praktische workshop. Het feit dat je veel schoolse situaties gebruikt in je uitleg zorgt ervoor dat ik meteen inzie waar ik ze kan toepassen. Ook de inhoud van de reader sloot aan zodat ik de tips en werkwijze meteen kon inzetten.”
Deelnemer workshop “In gesprek met de leerling”


“Dank je voor het meedenken en het voorhouden van een spiegel!”
Ouder na e-coaching

Drie jaar lang hebben wij samen gewerkt met Désirée Brugmans van Spring!. Zij is in eerste instantie bij ons op school binnen gekomen voor de rugzakbegeleiding van enkele cluster 4 kinderen. Desiree was er niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor het gehele team. Al sparrende zijn vele kleine probleempjes het hoofd geboden. 
Toen wij een combinatiegroep kregen met veel gedragsproblemen, hebben we met Desiree een compleet handelingsplan opgesteld. Zij heeft verschillende gesprekken gevoerd met collega’s, gesprekken met de leerlingen en heeft video interactie ingezet om de groepsvorming te bevorderen. Ook zijn er 2 ouderavonden gehouden over communicatie onder leiding van Desiree. Dit alles heeft er aan meegeholpen om meer inzicht te krijgen in de persoontjes die in deze groep zaten.
Desiree is een persoon met veel ervaring, kennis en inzicht van sociale problematieken bij kinderen. Zij is een open en betrouwbare gesprekspartner in het begeleiden van kinderen.
Marianne vd Crommenacker, Adjunct-directeur en IB’er, Ds. Swildensschool