Stresscoaching is door de bomen het bos zien


Stresscoaching is gericht op het leren herkennen van jouw stresssignalen en het op tijd leren handelen zodat je klachten kunt voorkomen.  

Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn.
Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn.
(Tao Te Ching)

Wat is stress?

Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Stress is niet per definitie ongezond. Je hebt een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren en geconcentreerd kunt werken.

Ongezonde stress

Stress is een vorm van spanning die ontstaat door aanhoudende druk.
Als stress te lang aanhoudt, te vaak voorkomt en/of te groot is, is er onvoldoende gelegenheid om tussentijds te herstellen. Dan is er sprake van ongezonde stress.
Signalen kunnen zijn: minder plezier in het werk, snel geïrriteerd, thuis vaak met het werk bezig zijn, moe, concentratieproblemen, lichamelijke klachten, gevoel van onbekwaam te zijn.

Stress wordt een probleem als we de balans verliezen tussen onze draagkracht en draaglast. Je raakt uitgeput en zo kan chronische stress uiteindelijk resulteren in overbelasting en zelfs een burn-out.

Hoe hier mee om te gaan?

Het goede nieuws is dat je hier zelf invloed op kunt hebben. Het is erg belangrijk om goed te weten wat bij jou stress veroorzaakt en wat jouw stresssignalen zijn. Wat geeft spanning en wat geeft energie?

Wordt je leven er door beïnvloed op een manier die je niet wilt?

Less stress = less is more

Eerste hulp bij overbelasting

S     Sta stil en houd het simpel. 
T     Test jezelf: energiegevers en energieslurpers
R     Rust, regelmaat en ritme 
E     En laat los
S     Stop met moeten en ga mogen
S     Stel doelen en focus op wat je echt wilt.

Zullen we eerst eens samen een bakkie doen?
Maak tijd voor een goed gesprek.

→ Prik een datum 

→ Bel: 06 403 190 25 (Désirée Brugmans)