Goed in gesprek met ouders

Workshop
Hoe voer je een oudergesprek?

Oudergesprek

Ouders lijken steeds makkelijker de school binnen te lopen. Soms stellen ze kritische vragen. Soms willen ze emotionele reacties kwijt.
Elke docent gaat anders met deze veranderende ouderbetrokkenheid om.
         

Goed in gesprek met ouders               

De ene leerkracht is heel open, terwijl een ander juist heel verdedigend te werk gaat of terstond naar oplossingen gaat zoeken.
Een aantal gedragslijnen kan ervoor zorgen dat niet ieder voor zich hoeft te bepalen wat de meest wenselijke reactie is.

Programma

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wie is onze ouder?
  Voordat je gesprekken met een ouder aangaat, kun je dan al een richting bepalen hoe het gesprek kan verlopen.
 • Betrokkenheid
  Wat zijn de verwachtingen van de teamleden/leerkracht ten aanzien van de wederzijdse betrokkenheid? Waarin verschilt dit van de verwachtingen van ouders?
 • Bewustwording van de eigen ‘mentale processen’
  Wat speelt er bij jou als persoon?
  Wat zijn jouw allergieën?
 • De structuur van het gesprek
  Voorbereiding, het gesprek openen, wat is het doel van het gesprek?
  Hoe sluit je af en hoe evalueer je?
  Hoe ga je acties en afspraken concretiseren?
 • Verslaglegging
  Indien nodig: rapportage en terugkoppeling
 • Valkuilen

Wat levert het op?

Na de workshop kun je een oudergesprek goed voorbereiden aan de hand van fasen. Ouders zullen verrast zijn door je betrokkenheid, professionaliteit en voelen zich serieus genomen waardoor het gesprek op een prettige manier doelgericht gevoerd wordt.
Het voeren van oudergesprekken wordt een effectieve dialoog.

Praktische informatie

Trainer : Désirée Brugmans, SPRING! Coaching & Training

 • Professionaliseringsuren: 4 uur
 • De workshop kan gevolgd worden op individuele basis of in een groep
 • Aantal personen: 4-12
 • Er wordt gewerkt met een reader
 • Datum en tijd in overleg.

Vertel mij meer.
Ik ontvang graag meer informatie.

Of bel: 06 403 190 25  (Désirée Brugmans)