Beelddenken

beelddenken

Mensen die informatie verwerken zijn vanuit een leerproces globaal in
drie groepen te verdelen:

 1. Woorddenkers: mensen die in woorden denken
 2. Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een
  bijzondere gave: het zijn beelddenkers.
  Zij denken niet in woorden, maar in beelden.
  Daarom wordt het lesmateriaal vaak niet begrepen en onthouden.
 3. Een combinatie van woord- en beelddenken

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of wordt gedacht aan dyslexie. 
Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op
‘foute’ wijze wordt aangeboden.

Beelddenkers hebben vaak problemen hebben met: 
* Taal: spellen en lezen
* Rekenen: tafels, plus en min sommen, klok kijken
* Onthouden van informatie
* Concentratie: snel afgeleid
* planning en organisatie

Verhalen uit de praktijk
Rekenen: http://www.coaching-spring.nl/rekenen/
Lezen: http://www.coaching-spring.nl/439-2/

Een andere vertaalslag kan helpen!

STAP 1:

praatpapier

Het is belangrijk om altijd eerst te horen hoe een kind/jongere
leerproblemen ervaart.
D.m.v. “een praatpapier” wordt visueel gemaakt wat er goed en minder
goed loopt. Daarna gaat de leerling zelf aanpakken uitleggen van
waaruit hij werkt en denkt.
Daardoor wordt vaak al snel duidelijk waar de problematieke liggen.

STAP 2:

Aanpak bij individuele leerlingen

 • waar gaan we mee beginnen om een succeservaring te gaan halen?
  Eerst kleine stapjes zetten om te gaan ervaren waar de achterstand
  vandaan is gekomen en hoe we die gaan inhalen.
  Het kind wordt begeleid vanuit haar/zijn eigen kunnen!
 • SPRING! leert aan de leerling om informatie te vertalen vanuit zijn of
  haar informatiesysteem: visueel.
  Er wordt gewerkt vanuit diverse methodieken passend bij het kind
  en de onderwijsleermethode.
  Uiteindelijk moet het ook eigen gemaakt kunnen 
  worden op school.
  SPRING! kan hier snel en flexibel op inspelen. 
 • in de aanpak worden ouders/verzorgers ook meegenomen
  zodat er een doorlopende leerlijn kan ontstaan.
 • Een mogelijke methode zou kunnen zijn:‘Ik leer anders’.
  Hierbij wordt de lesstof vertaalt vanuit een beelddenker.

  Op de site www.ikleeranders.nl staan “verhalen uit de praktijk”
  van ouders en leerlingen.

Voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie:

Neem dan contact op met Désirée Brugmans:

Telefoon         06 403 190 25
E-mail             info@coaching-spring.nl