Beelddenken

Interactieve workshop                            

Beelddenken: ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft.
De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

De voorkeur die er is voor taaldenken of beelddenken bepaalt hoe de rest van het leven informatie wordt opgenomen en verwerkt. Keuze is grotendeels erfelijk bepaald, maar kan ook geforceerd worden door leer en/of gedragsproblemen zoals dyslexie, AD(H)D of autisme.
Het kan kinderen helpen met problematieke als: het omdraaien van getallen en letters, moeite met automatiseren, taken in juiste volgorde maken, klok kijken, lezen en spellen.

Een andere vertaalslag kan helpen!

“Een beelddenker kan de lesstof alleen onthouden als hij het daadwerkelijk begrijpt. Het ‘waarom’ is erg belangrijk”

Voor wie?

Voor leerkrachten, IB’ers, onderwijsassistenten, remedial teachers en voor andere deskundigen werkzaam met leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Doel

Na de workshop kijk je met andere ogen naar leerlingen die ‘anders leren’. Met nieuwe ideeën en concrete oplossingen kun je vol goede moed aan de slag met praktische handvatten voor in de klas: wat zie je en wat doe je?

Programma

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Presentatie “wat is beelddenken?” en korte inleiding in methode “Ik leer anders”
 • Praktisch werken vanuit visuele ondersteuning door bijv. het inzetten van een mindmap
 • Tips en aanpakken voor technische en begrijpend lezen en spellen
 • Werkwijzen voor rekenen bij o.a. klok kijken, tafels, automatiseren, vermenigvuldigen en delen
 • Mogelijke andere invalshoeken n.a.v. inschrijving, vragen en casussen van deelnemers

Wat levert het je op?

 • Je gaat het leerproces zien door de ogen van een kind met leerproblemen.
 • Aanpassingen die op een eenvoudige manier binnen de klas zijn toe te passen

Praktische informatie

Trainer : Désirée Brugmans, SPRING! Coaching & Training

 • Professionaliseringsuren: 4 uur
 • Aantal personen: 4-12
 • Er wordt gewerkt met een reader
 • Datum en tijd in overleg.

SPRING! verzorgt graag een thema-avond, workshop of training!

Vertel mij meer.
Ik ontvang graag meer informatie.

Of bel: 06 403 190 25  (Désirée Brugmans)