Beelddenken

beelddenken

“Een beelddenker kan de lesstof alleen onthouden als hij het daadwerkelijk begrijpt.
Het ‘waarom’ is erg belangrijk”

Mensen die informatie verwerken vanuit een leerproces zijn globaal in 3 groepen te verdelen:

  1. Woorddenkers: mensen die in woorden denken
  2. Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkersZij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal vaak niet begrepen en onthouden.
  3. Een combinatie van woord- en beelddenken

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of wordt gedacht aan dyslexie. 
Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.
Ook volwassenen kunnen beelddenkers zijn, waardoor ze vast kunnen lopen in hun werk met planning, organisatie, het leiden of volgen van vergaderingen of bij het geven van presentaties.

Een andere vertaalslag kan helpen!

SPRING! Coaching&Training verzorgt workshops en trainingen bij bedrijven,  scholen, buurtcentra, bibliotheken en op locatie.

Workshop

Een workshop bestaat uit een voorlichting en uitleg over beelddenken.Ook wordt uitleg gegeven hoe het eventueel toepasbaar te maken op groepsniveau in een klas.
Dit is een brede kennismaking met “Wat is Beelddenken?”
Afhankelijk van de deelnemers en doelgroep wordt de workshop op maat gemaakt:
Wat komen de deelnemers halen en wat kan SPRING! daarin brengen?

Training

In een training wordt er gebruik gemaakt van een reader/werkboek.
Eerst krijgt u een algemene interactieve presentatie over Beelddenken.
Daarna gaat u ervaren hoe lesstof of informatie op een andere manier aangeleerd of verwerkt kan worden. 
Er kan ook gekeken worden met het personeel naar de toepasbaarheid binnen de visie van de school of bedrijf.
Hoe kunt u kwaliteiten en competenties vergroten op individuele basis en binnen teamverband? Zo kan er een doorgaande leerlijn plaatsvinden.

Trainingen en workshops worden verzorgd door heel Nederland. Informeer!

SPRING! verzorgt graag een thema-avond, workshop of training!

Voor meer informatie en kosten:

Mail of bel : 

→ info@coaching-spring.nl  

→ 06 403 190 25 (Désirée Brugmans)